00:00

Trung Quốc gây tranh cãi khi dùng laser tạo mây plasma

TIN LIÊN QUAN