00:00

Trung Quốc khả năng đưa tàu tuần tra dân sự cỡ lớn hoạt động ở Biển Đông

TIN LIÊN QUAN