Trung Quốc lắp điện cao áp trong chuồng lợn để diệt dịch tả lợn châu Phi