Trung Quốc tuyên bố phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể COVID-19