Trung Quốc và EU đàm phán, Mỹ có thể 'ngửi thấy mùi máu'