Trước khi bị bắt, 'cậu IT' Nhâm Hoàng Khang khiến giới Showbiz 'sợ' như thế nào?