00:00

Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng căn dặn quân lính nhét 7 hạt gạo vào miệng mình: Hàng trăm năm sau hậu thế vẫn phải 'cúi đầu nể phục'!

TIN LIÊN QUAN