Trước khi tan vỡ, Đan Trường từng thừa nhận không ở gần bà xã vì lý do bất ngờ