00:00

Trước khi tố cáo mẹ đánh đập và xâm hại cháu ngoại, nữ bị cáo bạo hành con gái 3 tuổi từng gửi thư: 'Con luôn dõi theo tâm trạng mẹ, quan tâm mẹ và yêu mẹ vô cùng'

TIN LIÊN QUAN