Trước khi trượt khỏi đường băng, máy bay Vietjet tiếp cận hạ cánh bình thường