Trước, trong và sau khi tiêm vaccine Covid-19, người dân cần làm gì để việc tiêm chủng thuận lợi và an toàn?

Thứ sáu, 30/07/2021 10:28

Thời sự