Trường ĐH gửi thông báo khẩn cho 70.000 sinh viên nghỉ học, chưa có thời gian đi học lại