Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nói về biến chủng Omicron