Trường Quân sự Quân đoàn 3 - 55 năm xây dựng và trưởng thành

Phóng sự ảnh - Số 2400: "Trường Quân sự Quân đoàn 3 - 55 năm xây dựng và trưởng thành".

Thứ bảy, 14/08/2021 11:04

Thời sự