Trường học Hà Nội khẩn cấp 'chia ca' trước giờ đón học sinh trở lại