Trường học Mỹ hạn chế học sinh dùng điện thoại như thế nào?

Tại trường học này, các em có thể mang theo điện thoại đến lớp nhưng không thể nào sử dụng chúng chỉ bằng phương pháp độc đáo này.

Thứ sáu, 23/07/2021 17:41

Thời sự