Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk có kết quả âm tính lần 1