Truyền thông Indonesia 'ngã ngửa' với thông tin 3 tuyển thủ nhiễm Covid-19