Truyền thông Malaysia lo ngại cho đội nhà khi đối đầu tuyển Việt Nam