Truyền thông Trung Quốc khen công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam