Từ 0h đêm nay các phương tiện vận tải nào tại Hải Dương tạm dừng hoạt động?

Từ 0h ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu, biển hiệu...

Sở GTVT tỉnh Hải Dương vừa có công văn về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn. Cụ thể đối với vận tải đường bộ: Từ 0h ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu, biển hiệu (xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng và xe du lịch). Trừ xe chở công nhân, xe chở chuyên gia (đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương) và xe làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Riêng các xe vận chuyển hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương và Hướng dẫn vận tải lưu thông trên 'luồng xanh' của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hải Dương.

Nhiều hoạt động vận tải ở Hải Dương sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 21/7/2021. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với vận tải đường thủy nội địa: Từ 0h ngày 21/7/2021, tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông sang các tỉnh, thành phố lân cận. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn theo phân cấp; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của chủ bến, không để phát sinh bến chui, bến không phép hoạt động làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Việc kiểm soát người từ địa phương khác ra, vào tỉnh qua các cảng, bến thủy nội địa, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chủ trì phối hợp với chủ cảng, chủ bến bến thủy nội địa trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ theo quy định của tỉnh.

Sở GTVT tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, tạm dừng hoạt động tàu khách từ 0h ngày 21/7/2021 và xem xét không dừng, đỗ tại các ga trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

Theo Đức Tùy/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tu-0h-dem-nay-cac-phuong-tien-van-tai-nao-tai-hai-duong-tam-dung-hoat-dong-20210720174148116.htm

Tags: xã hội  |  vận tải hành khách  |  xe du lịch  |  phòng chống dịch  |  Tỉnh Hải Dương  |  vận tải đường thủy