00:00

Từ 1/8 chính thức thu thuế cho thuê nhà, dưới 100 triệu đồng/năm không phải đóng thuế

TIN LIÊN QUAN