Từ 18/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại hoạt động bình thường