Từ 27/9, Bình Dương áp dụng quét mã QR để phòng, chống dịch COVID-19