Từ 6 giờ ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách, mở lại nhiều dịch vụ