Từ Hải Dương về Hà Nội: Trường hợp nào cần khai báo y tế, tự cách ly tại nhà?