Từ câu chuyện vợ chồng Bill Gates: Ly hôn không phân biệt giầu - nghèo, sang- hèn