Từ lời khai của nghi phạm bắn pháo sáng sân Hàng Đẫy