Từ ngày 11-20/8, trên cả nước đều có mưa dông về đêm và sáng