Từ ngày 24/8, Bắc Bộ có mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng