Từ ngày 26/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ sẽ kết thúc