Tunisia và Ấn Độ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron