Tuyên Quang hỗ trợ hơn 31 nghìn đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19