Tuyển Việt Nam, cần gì để hiện thực hóa giấc mơ World Cup?