Tuyển Việt Nam được đá ở Mỹ Đình: Niềm vui và áp lực của thầy Park