Tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G, nắm quyền tự quyết trước UAE