Tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia: Văn Hậu và 'máy chạy' Trọng Hoàng trở lại