Tuyên án vụ gian lận điểm thi Sơn La: Nguyên trưởng phòng khảo thí nhận 21 năm tù