Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 'có vaccine nhưng tiêm chậm'