Tỷ lệ thất nghiệp tại 43 tiểu bang của Mỹ tăng cao kỷ lục trong tháng Tư