Tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm mạnh nhất trong các đời Tổng thống Mỹ