U23 Việt Nam thua trận 'tổng duyệt': Thầy Park nên... vui!