UEFA loại Ronaldo, Messi khỏi đề cử 'Cầu thủ hay nhất mùa'