VCSC tăng trưởng mạnh 245% lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021 so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), (HOSE: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, VCSC đạt 399 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021, tăng 245% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 101% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

VCSC tăng trưởng mạnh 245% lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021 so với cùng kỳ

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trong 12 tháng gần nhất của VCSC đạt 25,5% cho 9 tháng 2021 (31,1% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu: Tổng vốn chủ sở hữu của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý 2/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020.

Đáng chú ý, mảng đầu tư của VCBS (tự doanh) đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của công ty đạt 879 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng mạnh 179% so với cùng kỳ 2020.

Theo Minh Long/Công thương Link Gốc:           Copy Link
https://congthuong.vn/vcsc-tang-truong-manh-245-loi-nhuan-truoc-thue-trong-quy-32021-so-voi-cung-ky-166048.html

Tags: Tăng trưởng  |  Lợi nhuận  |  Chủ sở hữu  |  tăng mạnh  |  ghi nhận  |  kế hoạch  |  kỳ Công  |  của Công  |  công bố  |  đóng góp