VFF chỉ bán vé online cho khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam