VGA đào tạo và cấp chứng chỉ HLV golf

VGA tổ chức chương trình 'Đào tạo và cấp chứng chỉ HLV golf' nhằm chuyên nghiệp và chuẩn hóa golf Việt Nam.

Theo quy định, HLV phải có giấy chứng nhận còn hiệu lực do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) cấp để hành nghề giảng dạy.

Từ ngày 4/11/2021, VGA tổ chức tập huấn chuyên môn và cấp chứng chỉ HLV thời hạn 5 năm. Giáo trình giảng dạy được Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Australia trực tiếp tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

Các HLV phải có chứng chỉ hành nghề

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ HLV golf tạo tiền đề cho việc phát triển và nâng tầm golf Việt trên trường quốc tế, mở đường cho phát triển du lịch golf nói riêng và nền công nghiệp golf đầy tiềm năng nói chung.

Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ HLV golf Việt Nam gồm 2 cấp.

Theo Diệp Chi/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/cac-mon-khac/vga-dao-tao-va-cap-chung-chi-hlv-golf-790087.html

Tags: golf  |  Golf Việt Nam