VITAS kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ doanh nghiệp dệt may mua/tiêm vắc-xin Covid-19