Vaccine Covid-19 AstraZeneca: Lời khuyên từ các chuyên gia dịch tễ Australia