Vaccine Nanocovax của Việt Nam được đánh giá chất lượng tại Ấn Độ