Vaccine Sinovac hiệu quả với người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng